Kodak i1200/i1300 Plus Series Consumables

Kodak i1200/i1300 Plus Series Consumables

Kodak Feed Module (826 9607)

SKU: SP8269607
£42.00
£42.00

Kodak Feed Module  (826 9607)

 • i1210 Plus / i1310 Plus
 • i1220 Plus / i1320 Plus
 • i2400 / i2600 / i2800

Kodak Feed Rollers (148 4864)

SKU: SP1484864
£33.00
£33.00

Kodak Feed Rollers  (148 4864)

 • i1210 Plus / i1310 Plus
 • i1220 Plus / i1320 Plus
 • i2400 / i2600 / i2800

 
Kodak Feed Rollers  148 4864
 

Includes: 12 feed rollers and 2 pre-seperation pads

 • Kodak i1210 Plus / i1310 Plus
 • Kodak i1220 Plus / i1320 Plus
 • Kodak i2400
 • Kodak i2600
 • Kodak i2800

Kodak Seperation Module (173 6115)

SKU: SP1736115
£42.00
£42.00

Kodak Seperation Module  (173 6115)

 • i1210 Plus / i1310 Plus
 • i1220 Plus / i1320 Plus
 • i2400 / i2600 / i2800